logo
Czasownik "mieć"


W języku hebrajskim czasownik "mieć" nie występuje. Może to z początku dziwić, jednak nie jest niczym wyjątkowym - z języków zbliżonych do polskiego podobne konstrukcje stosuje j. rosyjski.

Konstrukcja "mieć" składa się w języku hebrajskim z dwóch części: nieodmiennej partykuły יש oraz przyimka ל z odpowiednią końcówką osobową. 

Możliwe jest również połączenie ל bezpośrednio z podmiotem

לאלה יש חתול                Ala ma kota

 

Wzory odmiany dla liczby pojedynczej

Wzory odmiany dla liczby mnogiej

 

Jeżeli chcemy zaprzeczyć taką konstrukcję (np. nie mam) w miejsce יש wstawiamy równie nieodmienne אין. Również w ten sposób można zaprzeczyć podmiot w zdaniu:

לאבא תמיד אין זמן        Tato nigdy nie ma czasu

Wzory odmiany dla liczby pojedynczej

Wzory odmiany dla liczby mnogiej

 

Partykuła  יש  ma w j. hebrajskim wiele zastosowań.

Chcę wiedzieć więcej


[ modified 26-02-2006 | Content © Dariusz Dekiert ]