logo
Partykuła יש


1. Partykuła  יש  jest w języku hebrajskim bardzo popularna. Niestety nie posiada ona bezpośredniego tłumaczenia na język polski. Jej podstawowe znaczenie to "być", "istnieć" choć nie jest równoznaczna z czasownikiem 'być'. Bliżej jej do niemieckich konstrukcji 'es gibt' czy też francuskich  "c'est"

בכיתה יש תלמידים ותלמידות            W klasie są (znajdują się) uczniowie i uczennice.

על השולחן שלי יש תמיד בלגן            Na moim stole zawsze jest bałagan

 

2. W połączeniu z bezokolicznikiem partykuła ta ma podobne znaczenie do czasownika posiłkowego צריך         i oznacza "trzeba", "powinno się",  "należy". Użycie konstrukcji יש zamiast צריך  nadaje wypowiedzi ton bardziej oficjalny.

יש לשמור על הטבע                Trzeba chronić przyrodę

...יש להדגיש בזה                    Należy podkreślić iż...

 

3. W połączeniu z czasownikiem w 3. osobie l. poj. czasu teraźniejszego nadaje wypowiedzi cechy strony biernej  (w tym przypadku tzw. strony biernej czynnościowej), tłumaczonej na polski za pomocą konstrukcji zwrotnej.

יש אומרים שעישון מזיק לבריאות                    Mówi się, że palenie szkodzi zdrowiu


[ modified 26-02-2006 | Content © Dariusz Dekiert ]