logo
Zaimki dzierżawcze


Zaimki dzierżawcze (np. mój, twój) składają się w j. hebrajskim z partykuły של oraz końcówki osobowej identycznej jak w przypadku konstrukcji "mieć". W języku literackim, starszych tekstach oraz w niektórych grupach rzeczowników (np. członkowie rodziny) końcówki te łączą się również 
bezpośrednio z rzeczownikiem.

W zdaniu występują zawsze po rzeczowniku הבית שלי. Konstrukcje  zawierające zaimek dzierżawczy na pierwszym miejscu שלי הבית  są nieprawidłowe!

Osoba Forma

1.

שֶׁלִי

2.
r. m.
שֶׁלְךָ
2.
 r. ż.
שֶׁלָךְ
3.
 r. m.
שֶׁלוֹ
3.
 r. ż.
שֶׁלָהּ

 

Wzory odmiany dla liczby mnogiej:

 

Osoba Forma

1.

שֶׁלָנוּ

2.
r. m.
שֶׁלָכֶם
2.
 r. ż.
שֶׁלָכֶן
3.
 r. m.
שֶׁלָהֶם
3.
 r. ż.
שֶׁלָהֶן

 


[ modified 26-02-2006 | Content © Dariusz Dekiert ]