logo


wstęp

mała :) lista czasowników

tabele odmian

konstrukcje posesywne ('ja mam, ty masz' itd.)


[ modified 20-02-2006 | Content © Dariusz Dekiert