logo


Oto lista podstawowych - moim zdaniem - czasowników języka hebrajskiego. Kliknij na nazwę koniugacji żeby zobaczyć przykładową odmianę.

Rdzeń

Grupa

Bezokolicznik

Koniugacja

Znaczenie

Synonim

יכול

spec.

-

-

móc

mieć możliwość

אהב

שלמים, פ''א

לאהוב

קל

kochać

lubić

אהד

שלמים, פ''א

לאהוד

קל

lubić

czuć sympatię, sympatyzować

אכל

שלמים, פ''א

לאכול

קל

jeść

 

אמר

שלמים, פ''א

לומר

קל

mówić

powiedzieć

בוא

ע''ו

לבוא

קל

przyjść

przychodzić

בוא

ע''ו

להביא

הפעיל

przynieść

 

בנה

ל''ה

לבנות

קל

budować

 

בקר

שלמים

לבקר

פיעל

odwiedzać

 

גדל

שלמים

לגדול

קל

rosnąć

 

גור

ע''ו

לגור

קל

mieszkać

 

דבר

שלמים

לדבר

פיעל

mówić

rozmawiać

היה

spec

להיות

קל

być

egzystować

הלך

spec (jak פ''י)

ללכת

קל

iść

 

הלך

שלמים

להתהלך

התפעל

spacerować

przechadzać się

הרג

שלמים, פ''ה

להרוג

קל

zabijać

mordować

זקן

שלמים

להזדקן

התפעל

starzeć się

 

חדש

שלמים, פ''ח

להתחדש

התפעל

odnawiać się

 

חשב

שלמים, פ''ח

לחשוב

קל

myśleć

rozmyślać

טיל

שלמים

לטייל

פיעל

spacerować

zwiedzać

טלפן

מרובעים

לטלפן

פיעל

telefonować

 

ידע

פ''י

לדעת

קל

wiedzieć

 

יצא

פ''י

לצאת

קל

wychodzić

wyjść, odjechać

יצא

פ''י

לייצא

פיעל

eksportować

wywozić

יצא

פ''י

להוציא

הפעיל

wyprowadzać

wydawać (książkę), wywozić

ישב

פ''י

לשבת

קל

siedzieć

 

ישב

פ''י

להתישב

התפעל

siadać

osiedlać się

ישב

פ''י

ליישב

פיעל

osiedlać się

kolonizować

ישן

שלמים (spec)

לישון

קל

spać

 

כנס

שלמים

להיכנס

נפעל

wchodzić

 

כתב

שלמים

להתכתב

התפעל

korespondować

 

כתב

שלמים

לכתוב

קל

pisać

 

לבש

שלמים

ללבוש

קל

ubierać

nosić

לבש

שלמים

להתלבש

התפעל

ubierać się

odziewać się

למד

שלמים

ללמוד

קל

uczyć się

studiować

למד

שלמים

ללמד

פיעל

uczyć

nauczać

לקח

spec (jak פ''נ)

לקחת

קל

brać

 

מות

ע''ו

למות

קל

umierać

 

נגד

פ''נ

להגיד

הפעיל

powiedzieć

mówić

נוח

ע''ו

לנוח

קל

odpoczywać

 

נוח

ע''ו

להניח

הפעיל

położyć

odłożyć

נסע

שלמים

לנסוע

קל

jechać

podróżować

נתן

פ''נ

לתת

קל

dawać

pozwalać

סבר

שלמים

להסביר

הפעיל

wyjaśniać

tłumaczyć

סגר

שלמים

לסגור

קל

zamykać

 

סדר

שלמים

לסדר

פיעל

sprzątać

załatwić

סדר

שלמים

להסתדר

התפעל

radzić sobie

przyzwyczaić się

עבד

שלמים, פ''ע

לעבוד

קל

pracować

służyć

עבד

שלמים, פ''ע

לעבד

פיעל

opracowywać

 

עבר

שלמים, פ''ע

לעבור

קל

przechodzić

przemierzać

עזר

שלמים, פ''ע

לעזור

קל

pomagać

 

עלה

ל''ה, פ''ע

להתעלות

התפעל

podnosić się

 

עלה

ל''ה, פ''ע

לעלות

קל

wznosić się

kosztować, emigrować (do Izraela)

עמד

שלמים, פ''ע

לעמוד

קל

stać

powstawać

ענה

ל''ה, פ''ע

לענות

קל

odpowiadać

 

עצר

שלמים, פ''ע

לעצור

קל

zatrzymać

powstrzymać

עשה

ל''ה, פ''ע

לעשות

קל

robić

 

עשן

שלמים, פ''ע

לעשן

פיעל

palić

wędzić

פחד

שלמים

לפחוד

קל

bać się

 

פחד

שלמים

להפחיד

הפעיל

straszyć

 

פחד

שלמים

לפחד

פיעל

obawiać się

 

פלל

ע''ע

להתפלל

התפעל

modlić się

 

פנה

ל''ה

לפנות

קל

zwrócić się do

obrócić się

פעל

שלמים

להפעיל

הפעיל

oddziaływać

aktywować

פעל

שלמים

לפעול

קל

działać

funkcjonować

פרע

שלמים, ל''ע

להפריע

הפעיל

przeszkadzać

zakłócać

פתח

שלמים, ל''ח

להתפתח

התפעל

rozwijać się

 

פתח

שלמים, ל''ח

לפתוח

קל

otwierać

 

פתח

שלמים, ל''ח

לפתח

פיעל

rozwijać

 

צעק

שלמים

לצעוק

קל

krzyczeć

wrzeszczeć

צער

שלמים

לצער

פיעל

martwić

przysparzać kłopotów 

צער

שלמים

להצטער

התפעל

żałować

 

צרח

שלמים, ל''ח

לצרוח

קל

krzyczeć

 

קבל

שלמים

לקבל

פיעל

otrzymywać

dostawać

קום

ע''ו

לקום

קל

wstawać

powstawać

קנה

ל''ה

לקנות

קל

kupować

nabywać

קרא

שלמים, ל''א

לקרוא

קל

czytać

nazwać, wołać

קרה

ל''ה

לקרות

קל

dziać się

zdarzyć się

קשב

שלמים

להקשיב

הפעיל

słuchać

wsłuchiwać się

ראה

ל''ה

לראות

קל

widzieć

patrzeć

רוץ

ע''ו

לרוץ

קל

biec

biegać

רחץ

שלמים

לרחוץ

קל

myć

 

רחץ

שלמים

להתרחץ

התפעל

myć się

 

רצה

ל''ה

לרצות

קל

chcieć

mieć ochotę

רצח

שלמים, ל''ח

לרצוח

קל

mordować

 

שאל

שלמים

לשאול

קל

pytać

prosić

שחק

שלמים

לשחק

פיעל

grać

 

שטף

שלמים

לשטוף

קל

zmywać

 

שיר

ע''י

לשיר

קל

śpiewać

 

שלח

שלמים, ל''ח

לשלוח

קל

wysyłać

posyłać

שלם

שלמים

לשלם

פיעל

płacić

wyrównywać rachunki

שמע

שלמים, ל''ע

לשמוע

קל

słyszeć

słuchać

שמש

שלמים

לשמש

פיעל

służyć do

 

שמש

שלמים

להשתמש

התפעל

posługiwać się

używać

שקל

שלמים

לשקול

קל

ważyć

 

שקר

שלמים

לשקר

פיעל

kłamać

 

שתה

ל''ה

לשתות

קל

pić

 

תחל

שלמים

להתחיל

הפעיל

zaczynać

rozpoczynać

תרגם

מרובעים

לתרגם

פיעל

tłumaczyć

 

 

 

 


[ modified 20-02-2006 | Content © Dariusz Dekiert